Boek en Koffie Montaigne

KORT

 

De Essays van Michel de Montaigne behoren tot de boeiendste teksten uit de filosofische literatuur. Het zijn schetsen van een zelfportret, het is een publieke bekentenis, een lange alleenspraak. Zijn motto luidde: “Que sais-je?” Tja, wat weet iemand eigenlijk echt zeker? Nu staat Montaigne op de planken. Koen De Sutter plaatst de meedogenloze zoektocht van Montaigne in het heden. Hij denkt na over de grote en de kleine dingen des levens. Hij praat over zijn pijn en zijn vreugde. Hij hekelt, verwart, bewondert, herinnert zich, weifelt, is nieuwsgierig en kijkt kritisch naar de machthebbers en naar zichzelf. Maar bovenal hongert hij naar een goed gesprek.

CREDITS

Tekst: Alexander Roose

Spel & vorm:Koen De Sutter

Licht:Bas Devos

Beeld:Sofie Muller

Kostuum:Anja Perisic

Muziek:Cesar

Assistentie:Camille Bourgeus

Spreiding & promotie:Saskia Lienard

Productie:Dadanero

Techniek: Piraten!

Schilderij Montaigne Sam Kalda
Toren Montaigne
La Boétie aimée

OVER MICHEL DE MONTAIGNE

Michel Eyquem werd in 1533 geboren op het kasteel van Montaigne. Ten oosten van Bordeaux, in de Périgord. Op 37-jarige leeftijd trekt Montaigne zich terug uit het openbare leven en installeert hij zich in zijn bibliotheek. Onmiddellijke aanleiding hiervoor waren de heksenprocessen maar ook de dood van zijn boezemvriend en humanist Etienne de La Boétie. Hij merkt dat het neerslaan en ordenen van zijn kennis en gedachten helend werkt. Hij verzamelt citaten, vergelijkt ze met zijn eigen ervaringen en zodoende ontwikkelt zich een eigen visie. Montaignes autonome denken, zonder inmenging van dogma’s of tradities was revolutionair.

OVER DE ESSAYS

Nooit was het Montaignes bedoeling om een sluitend filosofisch systeem te ontwikkelen. Het ontsluieren van het mysterie van de kosmos was evenmin een ambitie. Hij wilde pogen, proberen, ‘essayer’, bespreken, problematiseren,  niet meer niet minder. Tegenstellingen schakelen zich in elkaar, het is een boek vol paradoxen. En zo hoort het ook want een mens evolueert, gelukkig. Montaigne zal nooit een eerdere denkpiste proberen verbergen. “Waarom zou de mening die je vandaag hebt geformuleerd juister zijn dan een andere?”

Montaigne Film png

MONTAIGNE AAN HET WOORD

 

(...) Misschien is er wel niets ijdelers dan het ijdele geschrijf over dit onderwerp. Wat God ons daarover in zijn goddelijke wijsheid heeft geopenbaard, zouden verstandige mensen voortdurend zorgvuldig moeten overdenken. Wie ziet niet dat ik een weg gekozen heb die ik moeiteloos kan blijven gaan, altijd maar door, zolang er in de wereld inkt en papier zullen zijn? Ik kan niet over mijn leven schrijven aan de hand van mijn daden; daar zijn mijn lotgevallen te onbeduidend voor: dus registreer ik maar wat in mijn hoofd opkomt. Ik heb eens een edelman ontmoet die alleen over zijn leven berichtte aan de hand van zijn ontlasting. Bij hem thuis stond een rij potten van zeven à acht dagen geëtaleerd: daar makte hij een studie van en hield hij betogen over; ieder ander onderwerp vond hij stinken. Wat u hier in een geciviliseerde vorm krijgt voorgeschoteld, zijn de uitwerpselen van een oude geest: nu eens te hard, dan weer te flodderig, maar nooit eens goed gebakken. (...)’

 

 

 

KOEN DE SUTTER SPEELT

MONTAIGNE

 

 

 

EEN TEKST VAN ALEXANDER ROOSE

© Philippe Roose/ Ron Reuman

© Wendy Marijnissen

CONTACT

 

voor boekingen / pers :

saskia.lienard@telenet.be

 

voor andere vragen:

 info@koendesuttermontaigne.be

BOEK

Utgeverij Polis

De vrolijke wijsheid. Zoeken, denken en leven met Michel de Montaigne

Alexander Roose